Otroci v Vrtcu Zarja so ustvarjali pod okriljem vzgojiteljice Aleksandre Conradi in pripravili svoje družaben igre. Kako so se otroci znašli in izdelali svojo igro, seveda ob pomoči njihovih staršev. Tudi igra Pasavček – Varna pot v šolo je bila otrokom zelo všeč, kar nekaj časa pa je bilo potrebnega, da so osvojili pravila igre. Po tem zgledu so otroci doma sami izdelali svoje družabne igre na temo prometa »Ne jezi se«, ki so jih predstavili vzgojiteljici in svojim sovrtičkarjem.