Kljub nekoliko slabšemu vremenu, danes poteka že XXIX. Državno tekmovanje "Kaj veš o prometu". Tekmovanje poteka na površinah Osnovne šole Toneta Čufarja, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice, pod pokroviteljstvom županov Občine Jesenice Blaža Račiča in Občine Kranjska Gora Janeza Hrovata, ter v soorganizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kranjska Gora, Osnovne šole Toneta Čufarja in Javne agencije RS za varnost prometa, potekalo XXIX. Državno tekmovanje "Kaj veš o prometu".

Ob pričetku tekmovanja, se je ob tej priložnosti direktor Hribar zahvalil vsem udeležencem in povedal: Tekmovanja Kaj veš o prometu imajo že dolgoletno tradicijo, letos poteka že 29. državno tekmovanje, izvajala pa so se že tudi vrsto let pred tem, na kar smo izredno ponosni. Kolesarska tekmovanja Kaj veš o prometu so dobro vpeta v šolski prostor in nadgrajujejo vsebine usposabljanja za vožnjo kolesa v osnovnih šolah. K sodelovanju vsako leto pritegnemo veliko število učencev in sodelujočih šol. Žal je bila izvedba v zadnjih dveh pandemičnih letih preprečena, zato nas letos še toliko bolj veseli, da lahko ponovno izvajamo to pomembno aktivnost.

Tekmovanja Kaj veš o prometu so izvrstna spodbuda za učenje in obnavljanje znanja prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu. So tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo od ravni šol, občin, regij in na nacionalni ravni. Agencija za varnost prometa spodbuja kolesarjenje, ki je zdrava in ekološka oblika trajnostne mobilnosti. Otroke in mlade, ki šele oblikujejo svoj odnos do varnosti, ozaveščamo, izobražujemo in usposabljamo za varno udeležbo v prometu. Kot posebna prioriteta so kolesarji izpostavljeni tudi v okviru nacionalne preventivne akcije Varno s kolesom, ki se letos odvija v drugi polovici maja, zaključila pa se bo na 3. junij, ko obeležujemo Svetovni dan kolesarjenja. V tem času Agencija za varnost prometa še posebej aktivno ozavešča ne le kolesarje o njihovi lastni varnosti ampak tudi vse ostale udeležence v prometu, še posebej voznike motornih vozil, naj bodo na kolesarje karseda pozorni.

Ob tej priložnosti, ko imamo na Jesenicah pravzaprav praznik varnega kolesarjenja za osnovnošolce, se posebej zahvaljujem organizatorjem na občinski ravni, tako predstavnikom občinskega SPV, županoma Občin Jesenice in Kranjske Gore in ravnateljici Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice, za pripravljenost prevzeti odgovornost izvedbe državnega tekmovanja. Prav tako bi rad izrazil globoko osebno hvaležnost in zahvalo Agencije za varnost prometa vsem mentorjem – učiteljem in spremljevalcem predstavnikom občinskih SPV, ki pripravljate učence na samostojno vožnjo kolesa in varno sodelovanje v prometu.

Na vas je izjemna odgovornost v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost, saj otroci pridobljeno znanje in spretnosti kasneje uporabijo pri samostojnem vključevanju v promet v različnih vlogah.

Vsem tekmovalcem, udeležencem letošnjega 29. državnega tekmovanja želim uspešno izvedbo in sodelovanje na tekmovanju. Pokažite svoje najboljše prometno znanje ter spretnost vožnje kolesa v Sloveniji. Po tekmovanju pa je vaša priložnost in odgovornost, da v svoje okolje, med svoje sošolce, vrstnike prijatelje in družino prenesete znanje in odnos do varnosti, ter s svojim zgledom prispevate k svoji varnosti in večji varnosti vseh.

Za ta namen smo za tekmovalce in mentorje ter ostale udeležence pripravili elektronski bilten. Vljudno vabljeni, da si ga pogledate.

BILTEN (pdf)

Nekaj utrinkov s tekmovanja: