Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa objavlja javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje v podporo pri razvijanju in pospeševanje preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni v letu 2021.

Namen javnega poziva je izbor lokalnih skupnosti, ki se bodo z izvajanjem dodatnih in nadgrajenih aktivnosti vključile v nacionalne preventivne akcije AVP s posebnim poudarkom na ranljivejših skupinah udeležencev v prometu ter ključnih problemih prometne varnosti. V javnem pozivu lahko sodelujejo vse slovenske lokalne skupnosti.

V okviru sodelovanja v nacionalnih preventivnih akcijah AVP, bo AVP izbranim občinam skupno zagotovila oz. sofinancirala:

V prvem sklopu:

  • triopane »Šolska pot« (skupno do 50 kom),
  • kolesarske čelade (skupno do 132 kom),
  • odsevne brezrokavnike (skupno do 264 kom) za kolesarje,
  • alkotesterji (skupno do 3000 kom),
  • odsevnike za pešce (skupno do 10000 kom).

ter

v drugem sklopu:

  • presojo varnosti šolske poti oz. površin za pešce ali ukrepov za umirjanje prometa,  ki obsega posamezno izstopajočo točko ali krajši odsek (skupno do 10 presoj in največ eno presojo za eno lokalno skupnost),

Posamezna lokalna skupnost se lahko prijavi na prvi in/ali drugi sklop.

Javni poziv se prične z javno objavo na spletnih straneh Portala SPV v juliju 2021. Rok za oddajo prijav je do vključno 17.8.2021. Prijave morajo biti poslane na naslov: Javna agencija RS za varnost prometa, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje v podporo pri izvajanju nacionalnih akcij v letu 2021 na lokalni ravni ali na e-naslov: gp.avp@avp-rs.si .

Prijavitelj mora v fizični obliki ali po el. pošti poslati le prilogo 1 tega javnega poziva (Podatki o prijavitelju). Ostale podatke/vnose izvede preko Portala SPV (https://portalspv.avp-rs.si/ ).

Več informacij v priloženi dokumentaciji:

Javni poziv – dokumentacija 

Obrazci za prijavo