Izobraževanja

Avtor: AVP

AVP – SPV zagotavlja strokovno podporo in smernice za delo občinskih SPV. V okviru usposabljanj predstavnikov občinskih SPV in drugih sodelujočih na lokalni ravni organiziramo:

letne Posvete za vse predstavnike občinskih SPV
strokovne tematske delavnice vezane na posamezno vsebinsko problematiko
- regijska srečanja občinskih SPV z namenom spodbujanja povezovanja 
sestanke in srečanja predstavnikov občinskih SPV glede na aktualno problematiko


Letni Posveti
Vsako leto organiziramo Posvet predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, na katerem obravnavamo določeno temo s področja prometne varnosti in jo podrobneje predstavimo s številnimi strokovnjaki tudi iz drugih institucij. Poleg tega na teh posvetih obravnavamo glavno problematiko delovanja svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v lokalnih skupnostih, predstavimo letni načrt dela in najpomembnejše akcije.

Posveti predstavnikov občinskih SPV so potekali:

- 14. oktober 2015, Ljubljana
- 23. oktober 2014, Ljubljana
- 4. april 2013, Ljubljana
- 22. marec 2012, Rogaška Slatina

Strokovne tematske delavnice

- 8.1.2015 Varnostni pas in uporaba otroških varnostnih sedežev, člani izpitnih komisij, IC Maribor, več
- 22.1.2015 Varnostni pas – Vez z življenjem: usposabljanje na IC člane izpitnih komisij, IC Celje, več
- 12.2.2015 Projekt Pasavček – izvajanje projekta, učitelji in mentorji, IC Maribor, več
- 12.3.2015 Varnostni pas – Vez z življenjem: usposabljanje za predstavnike šol voženj z območja Celja in Koroške, IC Celje, več
- april, maj 2015 Izvajanje tekmovanj Kaj veš o prometu, Ljubljana, Novo mesto, Kamnik
- 10.6.2015 Umirjanje hitrosti – problematika in izvajanje aktivnosti na lokalni ravni, predstavniki občinskih SPV, občinski redarji, AVP, več
- 24.8.2015 Usposabljanje za koordinacijo prostovoljcev za varovanje otrok, predstavniki občinskih SPV, člani združenj, drugi prostovoljci, AVP, več
- 26.8.2015 Umirjanje hitrosti – problematika in izvajanje aktivnosti na lokalni ravni, predstavniki občinskih SPV,  občinski redarji, AVP
- 27.8.2015 Prometna vzgoja in aktivnosti na lokalni ravni, ravnatelji in učitelji z območja Novega mesta, SPV Novo mesto, več


Druga srečanja s predstavniki občinskih SPV na aktualno problematiko

- 29.7.2015 sestanek pristojnih služb v JV regiji zaradi poslabšanja stanja prometne varnosti (21 občin), več
- 3.8.2015 sestanek pristojnih služb v Savinjski regiji zaradi poslabšanja stanja prometne varnosti (33 občin), več