Javni poziv lokalnim skupnostim 2018

Avtor: AVP

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa objavlja javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanje preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni v letu 2018.

Namen javnega poziva je izbor lokalnih skupnosti, ki se bodo z izvajanjem dodatnih in nadgrajenih aktivnosti vključile v nacionalne preventivne akcije AVP s posebnim poudarkom na ranljivejših skupinah udeležencev v prometu ter ključnih problemih prometne varnosti (otroci, pešci, kolesarji, hitrost, varnostni pas, motoristi, alkohol). V javnem pozivu lahko sodelujejo vse slovenske lokalne skupnosti.

V okviru sodelovanja v nacionalnih preventivnih akcijah AVP, bo AVP izbranim občinam skupno zagotovila oz. sofinancirala:

V prvem sklopu:

-          triopane »Usposabljanje kolesarjev« (skupno do 50 kom),

-          kolesarske čelade (skupno do 108 kom),

-          odsevne brezrokavnike (skupno do 216 kom) za kolesarje,

-          spretnostni poligon za kolesarje (skupno do 10 kom, največ en na občino),

-          alkotesterji (skupno do 2000 kom)

ter

V drugem sklopu:

-          digitaliziran načrt šolskih poti na podlagi izdanih Smernic za šolske poti (skupno do 15 šol in največ eno digitalizacijo za eno lokalno skupnost) ali

-          presojo varnosti šolske poti oz. površin za pešce, ki obsega posamezno izstopajočo točko ali krajši odsek (skupno do 15 presoj in največ eno presojo za eno lokalno skupnost) ali

-          zagotovitev več demonstracijskih naprav na preventivni prireditvi lokalne skupnosti (skupno do 5 dogodkov, največ ena na občino).

Posamezna lokalna skupnost se lahko prijavi na prvi in/ali drugi sklop. Če je občina v javnem pozivu iz 2016 in 2017 že prejela sredstva iz prvega sklopa oz. digitaliziran načrt šolskih poti iz drugega sklopa, je v tem javnem pozivu upravičena le do sredstev, ki jih v prejšnjih javnih pozivih ni prejela oz. lahko izbira le med preostalima storitvama. V drugem sklopu lahko označi dve izmed treh ponujenih možnosti po prioriteti, pri čemer lahko prejme le eno storitev. Pri izboru lokalnih skupnosti iz druge alineje te točke, mora lokalna skupnost pri prvem sklopu doseči povprečno oceno najmanj 50 točk.

Rok za oddajo prijav je do vključno 18.5.2018. Prijave morajo biti poslane na naslov: Javna agencija RS za varnost prometa, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Javni poziv za sodelovanje pri izvajanju nacionalnih akcij v letu 2018, NE ODPIRAJ« ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Prijavitelj mora, iz priloge tega javnega poziva, v fizični obliki ali po el. pošti poslati (Obrazec 1 -Podatki o prijavitelju).

Več informacij v priloženi dokumentaciji:

Javni poziv – dokumentacija (.pdf)
Obrazci za prijavo (.pdf) 

Obrazci za prijavo (.doc)